Železnički saobraćaj

slide4

Organizujemo železnički transport robe na domaćem i međunarodnom nivou, kao direktan ili kombinovani transport uz prateće aktivnosti utovara i istovara robe.